Sản phẩm nổi bật

-20%
 Máy tăm nước Waterjet Nano  Máy tăm nước Waterjet Nano
1.440.000₫ 1,800,000₫

Máy tăm nước Waterjet Nano

1.440.000₫ 1.800.000₫

-20%
 Máy tăm nước Waterjet Classic  Máy tăm nước Waterjet Classic
1.584.000₫ 1,980,000₫

Máy tăm nước Waterjet Classic

1.584.000₫ 1.980.000₫

-20%
 Máy tăm nước WaterJet Cordless Advanced  Máy tăm nước WaterJet Cordless Advanced
1.856.000₫ 2,320,000₫
-39%
 Bộ 12 hộp miếng dán mụn Miacare đêm  Bộ 12 hộp miếng dán mụn Miacare đêm
490.000₫ 804,000₫
 Bàn chải điện Curaprox Hydrosonic Pro  Bàn chải điện Curaprox Hydrosonic Pro
4.199.000₫
-12%
 Nước súc miệng Curaprox PerioPlus Forte 200ml  Nước súc miệng Curaprox PerioPlus Forte 200ml
199.000₫ 225,000₫
-20%
 Máy tăm nước Waterjet Slim cho gia đình  Máy tăm nước Waterjet Slim cho gia đình
1.584.000₫ 1,980,000₫
-20%
 Máy tăm nước Waterjet Ultra  Máy tăm nước Waterjet Ultra
2.392.000₫ 2,990,000₫

Máy tăm nước Waterjet Ultra

2.392.000₫ 2.990.000₫