Bàn chải điện

-10%
 Bàn chải điện Curaprox Hydrosonic Pro  Bàn chải điện Curaprox Hydrosonic Pro
4.725.000₫ 5,250,000₫
-10%
 Bàn chải sóng âm Zenyum Sonic Singapore  Bàn chải sóng âm Zenyum Sonic Singapore
1.188.000₫ 1,320,000₫
-5%
 Bộ 02 đầu bàn chải điện Curaprox Hydrosonic/Sensitive  Bộ 02 đầu bàn chải điện Curaprox Hydrosonic/Sensitive
370.500₫ 390,000₫
-5%
 Bộ 02 đầu bàn chải điện Curaprox Hydrosonic/Single  Bộ 02 đầu bàn chải điện Curaprox Hydrosonic/Single
560.500₫ 590,000₫