Dinh dưỡng - thể thao

-5%
 Bột phục hồi Naak Ultra Recovery Protein Power 500g Bột phục hồi Naak Ultra Recovery Protein Power 500g
854.050₫ 899,000₫
-5%
 Thức uống năng lượng Drink Mix Naak Utral Energy 720g Thức uống năng lượng Drink Mix Naak Utral Energy 720g
854.050₫ 899,000₫
-5%
 Thức uống năng lượng Drink Mix Naak Utral Energy 72g Thức uống năng lượng Drink Mix Naak Utral Energy 72g
95.000₫ 100,000₫
-5%
 Trái cây nhuyễn Naak Ultra Energy Purees 90g Trái cây nhuyễn Naak Ultra Energy Purees 90g
95.000₫ 100,000₫
-5%
 Bánh năng lượng Naak Ultra Energy Waffles 30g Bánh năng lượng Naak Ultra Energy Waffles 30g
52.250₫ 55,000₫
-5%
 Thanh năng lượng Naak Ultra Energy Bar (có Caffeine) 50g Thanh năng lượng Naak Ultra Energy Bar (có Caffeine) 50g
76.000₫ 80,000₫
-5%
 Thanh năng lượng Naak Ultra Energy Bar 50g Thanh năng lượng Naak Ultra Energy Bar 50g
71.250₫ 75,000₫
-5%
 Bột năng lượng X-Real B-Yond Plant-Based Protein 35g Bột năng lượng X-Real B-Yond Plant-Based Protein 35g
85.500₫ 90,000₫
-5%
 Bột phục hồi năng lượng X-Real với BCAA và Protein thực vật 907g Bột phục hồi năng lượng X-Real với BCAA và Protein thực vật 907g
1.282.500₫ 1,350,000₫
-5%
 Kẹo Dẻo Clif Bloks Bổ Sung Năng Lượng 60g Kẹo Dẻo Clif Bloks Bổ Sung Năng Lượng 60g
65.550₫ 69,000₫
-5%
 Thanh năng lượng protein BANU 50g Thanh năng lượng protein BANU 50g
52.250₫ 55,000₫
-5%
 Bột hồi phục cơ Tailwind Recovery Rebuild gói 1 serving Bột hồi phục cơ Tailwind Recovery Rebuild gói 1 serving
90.250₫ 95,000₫
-5%
 Bột hồi phục cơ Tailwind Recovery Rebuild gói 15 serving Bột hồi phục cơ Tailwind Recovery Rebuild gói 15 serving
1.230.250₫ 1,295,000₫
-5%
 Bột năng lượng Tailwind Endurance Fuel gói 2 serving Bột năng lượng Tailwind Endurance Fuel gói 2 serving
85.500₫ 90,000₫
-5%
 Bột năng lượng Tailwind Endurance Fuel gói 30 serving Bột năng lượng Tailwind Endurance Fuel gói 30 serving
897.750₫ 945,000₫
-5%
 Bột năng lượng Tailwind Endurance Fuel gói 50 serving Bột năng lượng Tailwind Endurance Fuel gói 50 serving
1.192.250₫ 1,255,000₫
-5%
 Thanh năng lượng Lecka Energy Bar 40g Thanh năng lượng Lecka Energy Bar 40g
33.250₫ 35,000₫
-5%
 Thanh Năng Lượng Ngũ Cốc Gạo Lức Fitto Nut Bar 35g Thanh Năng Lượng Ngũ Cốc Gạo Lức Fitto Nut Bar 35g
27.550₫ 29,000₫
-5%
 Thanh Năng Lượng Fitto Superfit - Yến Mạch & Socola 45g Thanh Năng Lượng Fitto Superfit - Yến Mạch & Socola 45g
33.250₫ 35,000₫