Máy tăm nước

-50%
 [THANH LÝ] Máy tăm nước Waterjet Classic [THANH LÝ] Máy tăm nước Waterjet Classic
990.000₫ 1,980,000₫
-30%
 [THANH LÝ] Máy tăm nước Waterpik Nano [THANH LÝ] Máy tăm nước Waterpik Nano
2.000.000₫ 2,857,000₫
Hết hàng
 [THANH LÝ] Máy tăm nước Waterpik WP70 [THANH LÝ] Máy tăm nước Waterpik WP70
2.134.000₫
-10%
 Máy tăm nước gia đình Waterjet Slim Máy tăm nước gia đình Waterjet Slim
1.782.000₫ 1,980,000₫
-10%
 Máy tăm nước Waterjet Classic Máy tăm nước Waterjet Classic
1.782.000₫ 1,980,000₫

Máy tăm nước Waterjet Classic

1.782.000₫ 1.980.000₫

-10%
 Máy tăm nước WaterJet Cordless Máy tăm nước WaterJet Cordless
2.088.000₫ 2,320,000₫

Máy tăm nước WaterJet Cordless

2.088.000₫ 2.320.000₫

-10%
 Máy tăm nước Waterjet Nano Máy tăm nước Waterjet Nano
1.620.000₫ 1,800,000₫

Máy tăm nước Waterjet Nano

1.620.000₫ 1.800.000₫

-10%
 Máy tăm nước Waterjet Ultra Máy tăm nước Waterjet Ultra
2.691.000₫ 2,990,000₫

Máy tăm nước Waterjet Ultra

2.691.000₫ 2.990.000₫

-5%
 Máy tăm nước Waterpik Cordless Express Máy tăm nước Waterpik Cordless Express
2.588.750₫ 2,725,000₫
-5%
 Máy tăm nước Waterpik Cordless Ultra WP-450 Máy tăm nước Waterpik Cordless Ultra WP-450
3.269.900₫ 3,442,000₫
-30%
 Máy tăm nước Waterpik Family WP-70 (không bảo hành) Máy tăm nước Waterpik Family WP-70 (không bảo hành)
2.139.900₫ 3,057,000₫
 Máy tăm nước Waterpik Nano WP-250 Máy tăm nước Waterpik Nano WP-250
2.857.000₫
 Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100 Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100
4.020.000₫