Máy tăm nước

-30%
 Máy tăm nước gia đình Waterjet Slim  Máy tăm nước gia đình Waterjet Slim
1,386,000₫ 1,980,000₫
-30%
Máy tăm nước Waterjet Classic Máy tăm nước Waterjet Classic
1,386,000₫ 1,980,000₫

Máy tăm nước Waterjet Classic

1,386,000₫ 1,980,000₫

-30%
Máy tăm nước WaterJet Cordless Advanced Máy tăm nước WaterJet Cordless Advanced
1,624,000₫ 2,320,000₫
-30%
Máy tăm nước WaterJet Nano Máy tăm nước WaterJet Nano
1,260,000₫ 1,800,000₫

Máy tăm nước WaterJet Nano

1,260,000₫ 1,800,000₫

-30%
Máy tăm nước Waterjet Ultra Máy tăm nước Waterjet Ultra
2,093,000₫ 2,990,000₫

Máy tăm nước Waterjet Ultra

2,093,000₫ 2,990,000₫

 Máy tăm nước Waterpik Cordless Ultra WP-450  Máy tăm nước Waterpik Cordless Ultra WP-450
2,750,000₫
 Máy tăm nước Waterpik Family WP-70  Máy tăm nước Waterpik Family WP-70
2,390,000₫
-10%
 Máy tăm nước Waterpik Nano WP-250  Máy tăm nước Waterpik Nano WP-250
2,403,000₫ 2,670,000₫
 Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100  Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100
3,290,000₫