Máy tăm nước

-30%
 Máy tăm nước gia đình Waterjet Slim  Máy tăm nước gia đình Waterjet Slim
1.386.000₫ 1,980,000₫
-30%
Máy tăm nước Waterjet Classic Máy tăm nước Waterjet Classic
1.386.000₫ 1,980,000₫

Máy tăm nước Waterjet Classic

1.386.000₫ 1.980.000₫

-30%
 Máy tăm nước WaterJet Cordless Advanced  Máy tăm nước WaterJet Cordless Advanced
1.624.000₫ 2,320,000₫
-30%
Máy tăm nước WaterJet Nano Máy tăm nước WaterJet Nano
1.260.000₫ 1,800,000₫

Máy tăm nước WaterJet Nano

1.260.000₫ 1.800.000₫

-30%
Máy tăm nước Waterjet Ultra Máy tăm nước Waterjet Ultra
2.093.000₫ 2,990,000₫

Máy tăm nước Waterjet Ultra

2.093.000₫ 2.990.000₫

 Máy tăm nước Waterpik Cordless Ultra WP-450  Máy tăm nước Waterpik Cordless Ultra WP-450
2.750.000₫
 Máy tăm nước Waterpik Family WP-70  Máy tăm nước Waterpik Family WP-70
2.390.000₫
-10%
 Máy tăm nước Waterpik Nano WP-250  Máy tăm nước Waterpik Nano WP-250
2.403.000₫ 2,670,000₫
 Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100  Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100
3.290.000₫