Cạo lưỡi

 Bộ cạo lưỡi Smiley TidyTongue  Bộ cạo lưỡi Smiley TidyTongue
59.000₫
 Bộ đôi cạo lưỡi Curaprox CTC 203  Bộ đôi cạo lưỡi Curaprox CTC 203
135.000₫
 Cạo lưỡi TePe GOOD  Cạo lưỡi TePe GOOD
100.000₫
 Cây cạo lưỡi Curaprox CTC 202  Cây cạo lưỡi Curaprox CTC 202
92.000₫