Chỉ và tăm nha

Chỉ nha khoa Curaprox DF 834 Chỉ nha khoa Curaprox DF 834
89.000₫
Tăm chỉ Curaprox DF-967 Tăm chỉ Curaprox DF-967
99.000₫
-30%
Tăm răng Curaprox TP 930 Tăm răng Curaprox TP 930
132.300₫ 189,000₫

Tăm răng Curaprox TP 930

132.300₫ 189.000₫

Chỉ nha khoa Oral-B Satin Floss 25m Chỉ nha khoa Oral-B Satin Floss 25m
135.000₫
Chỉ nha khoa Oral-B Glide Pro-Health 40m Chỉ nha khoa Oral-B Glide Pro-Health 40m
180.000₫
TĂM CHỈ OKAMURA ASAHI TĂM CHỈ OKAMURA ASAHI
30.000₫
 Chỉ nha khoa GUM ButlerWeave 183m  Chỉ nha khoa GUM ButlerWeave 183m
140.000₫
Hết hàng
Chỉ nha khoa cho răng niềng Oral-B Super Floss Chỉ nha khoa cho răng niềng Oral-B Super Floss
285.000₫
 Tăm chỉ Curaprox DF 967 (10 cây)  Tăm chỉ Curaprox DF 967 (10 cây)
35.000₫