Chỉ và tăm nha

 Chỉ nha khoa Curaprox DF 834 (50m)  Chỉ nha khoa Curaprox DF 834 (50m)
89.000₫
Hết hàng
 Chỉ nha khoa Oral-B Essential Floss 50m  Chỉ nha khoa Oral-B Essential Floss 50m
69.000₫
 Chỉ nha khoa Curaprox DF 845  Chỉ nha khoa Curaprox DF 845
209.000₫
 Tăm chỉ Curaprox DF 967 (30 cây)  Tăm chỉ Curaprox DF 967 (30 cây)
99.000₫
 Tăm răng Curaprox TP 930 (10 cây)  Tăm răng Curaprox TP 930 (10 cây)
189.000₫
 Chỉ nha khoa GUM ButlerWeave 183m  Chỉ nha khoa GUM ButlerWeave 183m
140.000₫
 Chỉ nha khoa Curaprox DF 846  Chỉ nha khoa Curaprox DF 846
399.000₫
Hết hàng
 Chỉ nha khoa TePe Dental Tape 40m  Chỉ nha khoa TePe Dental Tape 40m
125.000₫