Curaprox

 Sáp nha cho răng niềng Curaprox  Sáp nha cho răng niềng Curaprox
125.000₫
 Bàn chải răng Curaprox CS 1006  Bàn chải răng Curaprox CS 1006
105.000₫
 Bàn chải răng Curaprox CS Smart 7600  Bàn chải răng Curaprox CS Smart 7600
109.000₫
 Bàn chải răng trẻ em Curakid CK 4260  Bàn chải răng trẻ em Curakid CK 4260
109.000₫
-20%
 Bàn chải răng Curaprox CS 1560  Bàn chải răng Curaprox CS 1560
84.000₫ 105,000₫
 Chỉ nha khoa Curaprox DF 834  Chỉ nha khoa Curaprox DF 834
89.000₫
 Bộ tăm kẽ răng Curaprox CPS 457  Bộ tăm kẽ răng Curaprox CPS 457
199.000₫