Máy tăm nước điện

-30%
 Máy tăm nước gia đình Waterjet Slim (tặng Curaprox Perio Plus 100ml)  Máy tăm nước gia đình Waterjet Slim (tặng Curaprox Perio Plus 100ml)
1.386.000₫ 1,980,000₫
-30%
 Máy tăm nước Waterjet Classic (Tặng Curaprox Perio Plus 100ml)  Máy tăm nước Waterjet Classic (Tặng Curaprox Perio Plus 100ml)
1.386.000₫ 1,980,000₫
-30%
 Máy tăm nước Waterjet Ultra (Tặng Curaprox Perio Plus 100ml)  Máy tăm nước Waterjet Ultra (Tặng Curaprox Perio Plus 100ml)
2.093.000₫ 2,990,000₫
 Máy tăm nước Waterpik Family WP-70  Máy tăm nước Waterpik Family WP-70
2.390.000₫
 Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100  Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100
3.290.000₫