Máy tăm nước điện

Máy tăm nước Waterjet Classic Máy tăm nước Waterjet Classic
1.980.000₫
 Máy tăm nước Waterjet Slim cho gia đình  Máy tăm nước Waterjet Slim cho gia đình
1.980.000₫
Máy tăm nước Waterjet Ultra Máy tăm nước Waterjet Ultra
2.990.000₫
 Máy tăm nước Waterpik Family WP-70  Máy tăm nước Waterpik Family WP-70
2.390.000₫
 Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100  Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100
3.290.000₫