Máy tăm nước điện

 Máy tăm nước gia đình Waterjet Slim  Máy tăm nước gia đình Waterjet Slim
1.980.000₫
Máy tăm nước Waterjet Classic Máy tăm nước Waterjet Classic
1.980.000₫
Máy tăm nước Waterjet Ultra Máy tăm nước Waterjet Ultra
2.990.000₫
 Máy tăm nước Waterpik Family WP-70  Máy tăm nước Waterpik Family WP-70
2.390.000₫
-10%
 Máy tăm nước Waterpik Nano WP-250  Máy tăm nước Waterpik Nano WP-250
2.403.000₫ 2,670,000₫
 Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100  Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100
3.290.000₫