Máy tăm nước pin

 Máy tăm nước WaterJet Cordless Advanced  Máy tăm nước WaterJet Cordless Advanced
2.320.000₫
Máy tăm nước WaterJet Nano Máy tăm nước WaterJet Nano
1.800.000₫
 Máy tăm nước Waterpik Cordless Ultra WP-450  Máy tăm nước Waterpik Cordless Ultra WP-450
2.750.000₫