Waterpik

-11%
 Bộ 2 đầu tăm nước JT70E dành cho Watepik WP70  Bộ 2 đầu tăm nước JT70E dành cho Watepik WP70
369.000₫ 416,000₫
-5%
 Bộ 2 đầu tăm nước PP70E  dành cho Waterpik WP70  Bộ 2 đầu tăm nước PP70E  dành cho Waterpik WP70
394.000₫ 416,000₫
-5%
 Máy tăm nước Waterpik Cordless Express  Máy tăm nước Waterpik Cordless Express
2.588.750₫ 2,725,000₫
-5%
 Máy tăm nước Waterpik Cordless Ultra WP-450  Máy tăm nước Waterpik Cordless Ultra WP-450
3.269.900₫ 3,442,000₫
-30%
 Máy tăm nước Waterpik Family WP-70 (không bảo hành)  Máy tăm nước Waterpik Family WP-70 (không bảo hành)
2.139.900₫ 3,057,000₫
 Máy tăm nước Waterpik Nano WP-250  Máy tăm nước Waterpik Nano WP-250
2.857.000₫
 Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100  Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100
4.020.000₫
Hết hàng
Tay cầm kèm dây dẫn máy tăm nước Waterpik WP100 Tay cầm kèm dây dẫn máy tăm nước Waterpik WP100
427.000₫