Waterpik

Waterpik

Máy tăm nước gia đình thế hệ mới WP100 Waterpik Ultra là sản phẩm máy tăm nước chuyên dụng dùng để vệ sinh răng miệng tại nhà.
Có thể dùng cho những trường hợp có bệnh lý về răng miệng, người mang mắc cài, khí cụ chỉnh nha hay răng cấy ghép và cầu răng giả

Scroll To Top